Per a poder veure aquesta web actualiza el teu navegador
El portal web Integrated Learning Design Environment - https://ilde2.upf.edu/profesenxarxa/ - (a partir d'ara "ILDE") està controlat pel grup TIDE a la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Espanya domiciliat a la Plaça de la Mercè, 10-12, Barcelona, Espanya, amb CIF Q-5850017-D. ILDE utitlitza serveis de seguiment i d'anàlisi de cookies tant propis com de tercers per a millorar el nostre servei i per a finalitats de recerca i desenvolupamentin. La política cookies es pot consultar aquí.

Seqüència didàctica curta per treballar els conceptes d'ésser viu i ésser inert.

Marcel
0
71
0
ACTIVITAT D'AULA

Amb aquesta activitat es treballarà la Naturalesa de la Ciència a partir del visionat d'un video adaptat de la pel·lícula Hidden Figures. 

GENOVEVA ARQUES VERDÚ
6
63
0
ACTIVITAT D'AULA

Activitat basada en casos per treballar conceptes de genètica i biotecnologia

Mar Carrió
0
49
0
ACTIVITAT D'AULA

Escriu una breu descripció de la activitat

anna sánchez
3
45
0
ACTIVITAT D'AULA

Seqüència per entendre què és el que origina les estacions de l'any.

Marcel
0
47
0
UNITAT DIDÀCTICA

Unitat didàctica per treballar el moviment.

Marcel
1
41
0
UNITAT DIDÀCTICA

Seqüència per treballar la relació entre microorganismes i la salut humana.

Marcel
1
34
0
UNITAT DIDÀCTICA

Escriu una breu descripció de la activitat

NEUS CACERES CASADEMUNT
0
34
0
UNITAT DIDÀCTICA

Breu seqüència per discriminar el canvi físic del canvi químic.

Marcel
0
33
0
ACTIVITAT D'AULA

Aquest projecte pretén fomentar les activitats competencials on s’incloguin la creativitat perquè l'alumnat sigui capaç de formular preguntes on “han de pensar” i perdin la por en respondre-les. El context d’aprenentatge es presenta en forma de construcció d’un Trivial sobre l’evolució una mica diferent al joc tradicional.

Laura Castarlenas Gascons
0
32
1
UNITAT DIDÀCTICA