Per a poder veure aquesta web actualiza el teu navegador
El portal web Integrated Learning Design Environment - https://ilde2.upf.edu/profesenxarxa/ - (a partir d'ara "ILDE") està controlat pel grup TIDE a la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Espanya domiciliat a la Plaça de la Mercè, 10-12, Barcelona, Espanya, amb CIF Q-5850017-D. ILDE utitlitza serveis de seguiment i d'anàlisi de cookies tant propis com de tercers per a millorar el nostre servei i per a finalitats de recerca i desenvolupamentin. La política cookies es pot consultar aquí.

Aprofitant el treball realitzat pel grup de la Genoveva Arqués en l'assignatura de Naturalesa de la Ciència, proposem modificar l'activitat per treballar amb els alumnes els diferents aspectes de la ciència amb la pregunta "Com volem que sigui la ciència del futur?", i utilitzant part dels recursos audiovisuals proposats anteriorment.

Marcos López Sánchez
0
3
0

L'activitat proposa treballar la Naturalesa de la Ciència a través de la pel·lícula "Figures Ocultes". Es proposa una Unitat Didàctica en la qual l'alumnat reflexionarà entorn a quin és el paper de les dones en la ciència i quin rol ocupen, tant actual com històricament. D'altra banda, també es reflexionarà entorn a com es desenvolupava recerca i la investigació científica en els anys 50-60 vs. en l'actualitat, així com les diferències entre un Centre de Recerca, una Universitat i una empresa d'I+D, tant pel que respecta la construcció del coneixement com pel que respecta el rol de la dona.

Marti Busquets Maso
1
15
0

Amb aquesta activitat es treballarà la Naturalesa de la Ciència a partir del visionat d'un video adaptat de la pel·lícula Hidden Figures. 

GENOVEVA ARQUES VERDÚ
5
45
0

Escriu una breu descripció de la activitat

CATALINA RODRIGUEZ BIELSA
0
18
0

UD sobre tectònica de plaques per a 4t d'ESO

Clàudia Escalas Trias
0
1
0

UD per treballar els ecosistemes a 2n d'ESO a partir d'un context d'aprenentatge basat en l'ecosistema antàrtic i les amenaces que pateix.

Clàudia Escalas Trias
0
2
0

Escriu una breu descripció de la activitat

Susanna P. Q.
0
2
0

Escriu una breu descripció de la activitat

Ferran Colomer
1
15
0