Ακύρωση
Your browser does not support some of the required features to run this webapp.
Upgrade to a newer browser (e.g. Chrome, Internet Explorer 11), Firefox, Opera for a better browsing experience.
Επιλογές κινητοποίησης ενασχόλησης με τον εκπαιδευτικό σχεδιαμό σας
Επιλογές για δημιουργία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων(εκπαιδευτικές ενότητες) και εκπαιδευτικού υλικού.
Επιλογές για τη δυνατότητα μεταφοράς των δραστηριοτήτων που έχετε δημιουργήσει και του διαθέσιμου υλικού σε ένα Εικονικό Περιβάλλον Μάθησης- VLE
Επιλογές δόμησης του εκπαιδευτικού σχεδιαστικού έργου σας
Δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου στο Διαδίκτυο
Δημιουργία μαθησιακής ενότητας συμπεριλαμβανομένων συνεργατικών δραστηριοτήτων βάσει προτύπων.
Δημιουργήστε/Μεταφορτώστε μια μαθησιακή ενότητα χρησιμοποιώντας το εργαλείο συγγραφής OpenGLM
Δημιουργήστε/Μετοφορτώστε μια μαθησιακή ενότητα χρησιμοποιώντας το εργαλείο συγγραφής CADMOS
Επιλέξτε ένα σχέδιο που έχετε δημιουργήσει και υλοποιήστε το σε ένα Εικονικό Περιβάλλον Μάθησης- VLE.
Προσθέστε(και διαμορφώστε) ένα νέο Εικονικό Περιβάλλον Μάθησης- VLE στο οποίο να αναπτύξετε σχέδια
Διαχείριση λίστας των διαμορφωμένων Εικονικών Περιβαλλόντων Μάθησης VLEs
Προσδιορίστε μια νέα ροή εργασιών
Δείτε λίστα με ροές εργασιών που μπορείτε να επεξεργαστείτε.
Δείτε λίστα με προτεινόμενες ροές εργασιών για να ξεκινήσετε το δικό σας project.
Δείτε λίστα με τα μέλη της κοινότητας.
Δείτε λίστα με με projects,ιδέες,σχεδιασμοί και εφαρμογές που μπορείτε να επεξεργαστείτε.
Δείτε λίστα με λύσεις εκπαιδευτικού σχεδιασμού που μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να δείτε.
Δημιουργία νέου μαθησιακού σχεδίου (project, concept, design, implementation)
Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον
Προσωπικά μηνύματα στην κοινότητα των μελών.

Εγγραφή


Αυτό είναι το όνομα που σχετίζεται με όλα τα περιεχόμενα που δημιουργείτε στο LdShake.

ILDE2 will use this address to contact you about changes to the site. It will not be passed onto any other organisations

Παρακαλώ πείτε μας τις προσδοκίες σας, ώστε να προσπαθήσουμε να τις ικανοποιήσουμε με μελλοντικές βελτιώσεις